Security camera blue2

 

NMGK Bergen Senter har iverksatt videoovervåking av klubbhuset i Arna Næringspark, Elvavegen 2, 5265 Ytre Arna.

Behandlingsansvarlig er Senterleder Peter Skarsjø. Senteret kan kontaktes på epost: bergen@nmgk.no

Hele området bak rulleport 221 og 222 er gjenstand for overvåking. Videoopptak lagres på en skytjeneste i inntil 30 dager. Lagrede opptak blir automatisk slettet etter dette. Området kan også være direkteovervåket, altså overvåket i sanntid.

 


 

Håndtering av opptak:

Det er utelukkende opptak med hendelser som blir lagret. Slike opptak, altså opptak som faktisk viser konkrete hendelser, håndteres rutinemessig av utpekt personell ved NMGKB. Hva som faktisk er en hendelse avgjøres automatisk av systemet. Grovt sett kan en si at systemet vil behandle en hver bevegelse i bildet som en hendelse. Opptak vil bli overlatt til Politiet som bistand ved en eventuell politietterforskning.

Direkte overvåking:

Siden NMGKs lokaler normalt ikke er bemannet, er det lagt til rette for fjerntilgang av videostrømmen. Det er også lagt til rette for at utpekt personell blir alarmert når systemet oppdager personer i lokalene, utenom de ordinære møtetidspunktene. NMGKBs personell kan da bruke fjerntilgangen til å avgjøre om det dreier seg om ulovlig inntrenging i lokalene eller ordinær tilstedeværelse av senterets medlemmer.

Følgende personer er autorisert til å se på datastrøm og opptak:

  • Peter Skarsjø
  • Erling Johnsen
  • Mark Ratcliff

Formålet med overvåkingen er:

  • å forebygge tyveri, hærverk og andre kriminelle handlinger på NMGKBs område. 
  • å bistå i etterforskning av slike handlinger.

Den registrertes rettigheter:

Som registrert har du flere rettigheter du kan utøve. Dette gjelder spesielt retten til å be den behandlingsansvarlige om innsyn eller sletting av personopplysningene dine. Innsyn er begrenset til de opptakene der din person er registrert.

Til info:

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at huseier gjennomfører en tilsvarende overvåking av sentralgangen som går gjennom hele etasjen og blant annet fører til våre lokaler, samt området utenfor den ytre rulleporten. Denne overvåkingen er altså ikke i regi av NMGKB og det henvises til Arna Næringspark for opplysninger om denne overvåkingen.