Vi i Bergen Senter er så heldige å disponere eget klubbhus. I 2015 fikk vi leie et lokale i Arna Næringspark, helt nede ved sjøen i Ytre Arna. I oktober i år (2022) flytter vi inn i større lokaler hos samme husvert. Der blir det:

  • Helårs parkerings- og lagringsplass for inntil 18 biler.
  • Vinterplass for ytterligere 3 biler.
  • Et velutstyrt verksted med løftebukk, godt utstyrt med verktøy til større og mindre vedlikehold og reparasjoner.
  • Møtelokale til medlemsmøtene og en hyggelog salong til uformelt samvær.

Vi har helårs parkeringsplasser eller vinterlagring i klubbhuset i den grad det er ledig plass. Venteliste benyttes ved behov. Aktive medlemmer i Norsk MG Klubb prioriteres.

Medlemmer i Norsk MG Klubb kan leie verkstedplass i klubbhuset. Bruk av løftebukken forutsetter at man har fått formell instruksjon i bruk og deretter godkjent av senterets ledelse.

Parkert 500
Parkering - dette er fra våre eksisterende lokaler, som vi disponerer frem til oktober -22

Plassering

Klubbhuset ligger i Arna Næringspark i Ytre Arna.

Ytre Arna er et gammelt industrisamunn en 20 kilometers vei fra Bergen sentrum. Stedet og bedriften Arne Industrier AS var, som vanlig på Vestlandet, bygget for å dra nytte av to viktige ressurser. Rikelig med vannkraft og direkte tilgang til sjøtransport.  Arne Fabrikker ble etablert i 1846 og besto ved nedleggelsen i 1998 av to store fabrikkanlegg bygget på 1930-tallet. Bomullsvarefabrikken nederst ved sjøen og ullvarefabrikken lenger oppe langs Blindheimselven. Arna Næringspark omfatter det nedre anlegget som altså var Bomullsvarefabrikken. Anlegget huser flere andre bilrelaterte aktiviteter, blant annet Bergen Mini Club. Det er også vertskap for den eneste gjenværende tekstilindustrien i Arna, nemlig dameklærfabrikken Oleana.

 

640px Arna Næringspark

 

 

 


Påmelding

Vi har altså 18 helårsplasser pluss minst 3 vinterplasser å tilby medlemmene våre. Erfaringen så langt er at alle plassene i klubbhuset, normalt vil være fulltegnet. Når noe blir ledig har vi det travelt med å fylle plassen, siden vår egne utgifter løper uavhengig av hvor mange parkeringsplasser vi har fylt. Det er derfor fornuftig å skrive seg på venteliste, dersom du har behov for et sted å sette bilen. Hvis ikke kan du risikere at plassen går rett foran nesen på deg.

I skrivende stund, nå når vi utvider fra 11 til 18 helårsplasser, er det et lite vindu for å skaffe seg plass. En del av de nye plassene er allerede besatt, men det er fremdeles noen få plasser igjen. Oppdatert status på utleide plasser og venteliste finner du her.

Ta kontakt med senterleder Peter Skarsjø for mer informasjon eller oppføring på venteliste.

bilhall2


Forsikring

Lokalene er forsikret av huseieren. Denne forsikringen gjelder imidlertid ikke for gjenstander eller biler som befinner seg i lokalene. Bergen Senter og klubbhuset krever og forutsetter derfor at eierne holder kjøretøy som parkeres i klubbhuset forsikret (ansvar og skade). NMGK eller Bergen Senter kan ikke akseptere ansvar for andelshavernes gjenstander eller parkerte kjøretøy ved tyveri, uhell eller ødeleggende hendelser som f.eks brann.


Verkstedet

Bilhallen inneholder også et velutstyrt verksted med løftebukk. Alle medlemmer i Bergen Senter har rett til å leie plass på verkstedet. Leie av verkstedplass koster kr 75,- pr time, eller kr 250,- for en hel dag. Prisen for bilplass inkluderer fri bruk av verkstedet. Så bilen din står på betalt plass, kan du altså benytte verkstedet gratis. Du bør reservere plass når du skal benytte verkstedet. Hvis du velger å ikke reservere plass må du regne med å flytte deg, dersom det dukker opp noen andre som har reservert. Det er ingen tidsfrist for reservasjon. Leietakere har ikke prioritet på verkstedet. Den som har reservert, har rett på plassen. 

Reservasjon av verkstedplasser skjer ved å sende oss en epost. Godkjente reservasjoner kunngjøres på verkstedkalenderen, her på dette nettstedet.

 

 

A paa bukk 500


 

{tab=title="Klubblokale 175 m2"}

 klubblokale2

 

{tab=title="Klubblokale umøblert"}

klubblokale