Kontingenten er for tiden kr. 550 pr. år.

Felter merket med stjerne er påkrevede felter. Skjemaet lar seg ikke sende inn før alle påkrevde felter er fylt ut.

Klubben er organisert rundt lokale sentre på ulike steder i landet. Du MÅ ikke knytte deg til et senter, men hvis det finnes et i nærheten anbefaler vi at du gjør det. Velg din tilknytning i listen.
Mine biler
Hvis bilmerket er MG skriver du bare selve modellbetegnelsen, f.eks ZB eller MGA. Hvis det IKKE er en MG, skriver du både merke og modell i denne rubrikken.
Privat import
Marker boksen hvis bilen er privatimportert
Hvis bilen er privatimportert, angi når det skjedde. Helst full dato, men, om nødvendig, bare årstall.
Angi når bilen ble registrert i Norge første gang. Igjen, helst dato men gjerne bare årstall.
Angi tid så nøyaktig du kan. Helst dato, men, om nødvendig, bare årstall.
Hvis du har flere biler, merk av i feltet og skriv opplysningene i meldingsfeltet nedenfor