Årsmøte i Norsk MG Klubb Rogaland  Februar 2021


Sted og eller om det blir web basert møte blir fastsatt senere.
(med referanse til Covid 19 retningslinjer)

Saksliste:

1) Behandle styrets årsmelding
2) Behandle regnskap 
3) Behandle vedtekter for NMGK Rogaland
4) Behandle "Samarbeidsavtale mellom Rogaland MG Center (Soma lokale) og NMGK Rogaland"
5) Behandle innkomne forslag ,som må sendes til Senterleder senest to uker før møtet
6) Behandle budsjett 
7) Valg av styre (Nestleder, Kasserer som er på valg) ,Revisor og Valgkomite

Dokumenter sendes ut en uke før møtet.

Med vennlig hilsen
Senterleder Bjørn Erik Vesterås