Velkommen til NMGK Nettside

Dette er nettsiden til Norsk MG Klubb - en sosial medlemsklubb og interesseorganisasjon for folk som eier, eller har interesse for klassiske biler av merket MG. Vi er tilsluttet MG Car Club i Storbritannia som et nasjonalt senter for Norge.

Siden er avhengig av inspill fra medlemmene. Send artikkelforslag, nyheter, teknisk tips, interessant weblinker osv. til webmaster(a)nmgk.no.

Av Konstantin Lübeck – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48479005

Før påske fremmet FRPs Stortingsrepresentanter Morten Stordalen, Frank Edvard Sve, Hans Andreas Limi og Marius Arion Nilsen forslag i Stortinget om forbedringer i rammebetingelsene for veterankjøretøy i Norge.

Viktigst for bilentusiastene er saken om at tilgang til etanolfri bensin sikres i hele landet. Dette er en sak AMCAR har arbeidet med i snart 10 år og som utvilsomt er en av bilhobbyens største utfordringer i tiden fremover. AMCAR fulgte senest opp saken i den «Store Bildebatten» vi avholdt under Arendalsuka i fjor hvor samtlige partier som deltok lovet å følge opp saken politisk. Det gleder oss derfor å se at FRP som foreløpig første parti løfter saken for Stortinget.

Videre ble det foreslått at 50-års fritaket fra periodisk kjøretøykontroll må omfatte alle kjøretøy og ikke bare kjøretøy som er registrert som bevaringsverdige. AMCAR støtter dette forslaget som blant annet begrunnes med at Sverige nå har innført et rullerende 50-års fritak med gode erfaringer. Til slutt foreslår også FRP at årsgrensen for veterankjøretøy endres fra 30 til 20 år. Dette begrunnes med at gjennomsnittlig levealder for kjøretøy i Norge er 19,2 år. Forslagsstillerne mener på denne bakgrunn at en årsgrense på 20 år bedre reflekterer når et kjøretøy er ferdig som daglig transportmiddel og går inn i en ny fase. En årsgrense på 20 år for veteranstatus er bedre i samsvar med når kjøretøy i praksis går over til å bli entusiastkjøretøy.

Forslagene går nå videre til Transportkomiteen og AMCAR vil følge opp og rapportere om den videre behandlingen i Stortinget.

Oppdatering:

Transport- og kommunikasjonskomiteen sendte 19. mai en tilråding til Stortinget, der de "tilrår" at forslaget fra de fire representantene ikke vedtas.