Velkommen til NMGK Nettside

Dette er nettsiden til Norsk MG Klubb - en sosial medlemsklubb og interesseorganisasjon for folk som eier, eller har interesse for klassiske biler av merket MG. Vi er tilsluttet MG Car Club i Storbritannia som et nasjonalt senter for Norge.

Siden er avhengig av inspill fra medlemmene. Send artikkelforslag, nyheter, teknisk tips, interessant weblinker osv. til webmaster(a)nmgk.no.

Vi har i år for første gang sendt ut innkallingen til Årsmøte 25 - 30 april 2022 på e-post til medlemmene i Norsk MG Klubb.Om du er medlem i NMGK og ikke har fått innkallingen til Årsmøtet 2022 på e-post, kan det være fordi vi ikke har din e-postadresse registrert i vårt e-post-system eller at den adressen vi har registrert på deg er feil.For å rette opp tar du kontakt med Anita på e-post : aejw@online.no og skriv navn og din e-postadresse slik at vi får oppdatert vårt system.Vi ønsker alle medlemmer en god helg !!