Velkommen til NMGK Nettside

Dette er nettsiden til Norsk MG Klubb - en sosial medlemsklubb og interesseorganisasjon for folk som eier, eller har interesse for klassiske biler av merket MG. Vi er tilsluttet MG Car Club i Storbritannia som et nasjonalt senter for Norge.

Siden er avhengig av inspill fra medlemmene. Send artikkelforslag, nyheter, teknisk tips, interessant weblinker osv. til webmaster(a)nmgk.no.


Medlemmene oppfordres til å benytte sin stemmerett i klubben. Stemme avgis her på nettsiden i perioden fra 15 april 2024 kl. 1200 til 19 april 2024 kl 1800. For å avgi stemme MÅ du være registrert med brukerkonto her på nettsiden. Sørg for å registrere deg i god tid, slik at du er sikker på å få avgitt din stemme.

Forslag til valgkomiteen, til vedtektsendringer eller andre vedtak som man ønsker at Årsmøtet skal fatte kan sendes inn via egne skjema her på nettsiden. Se i hovedmenyen under "Årsmøte 24".

Alle medlemmer skal også ha fått innkallingen i epost. Dersom du IKKE har fått innkallingen på epost kan det være fordi vi ikke har riktig epostadresse registrert på deg. Du kan korrigere dette ved å sende en melding til matrikkel@nmgk.no

 

Her er tidslinjen som leder frem til årsmøtet, slik den fremkommer av vedtektene:

 

 Dato  Hendelse  Vedtekter:
 2024-02-23 Frist for å publisere innkalling  - 8 uker
 2024-03-08 Frist for innlevering av saker  -6 uker
 2024-03-22 Fullstendige sakspapirer publiseres  -4 uker
 2024-04-15 Stemmegivning åpnes kl 1200  
 2024-04-19 Stemmegivning lukkes kl 1800 0

 


 NB!
Lenke til offisiell innkalling finner du øverst i denne artikkelen.