Velkommen til NMGK Nettside

Dette er nettsiden til Norsk MG Klubb - en sosial medlemsklubb og interesseorganisasjon for folk som eier, eller har interesse for klassiske biler av merket MG. Vi er tilsluttet MG Car Club i Storbritannia som et nasjonalt senter for Norge.

Siden er avhengig av inspill fra medlemmene. Send artikkelforslag, nyheter, teknisk tips, interessant weblinker osv. til webmaster(a)nmgk.no.

klubbe1

I henhold til vedtektenes §6 publiserer Styret herved saksliste til årsmøtet som er planlagt avholdt 22.april til 27. april 2023, med alle sakspapirer, inkludert budsjett.

Prosessen gjennomføres i henhold til følgende plan:
30.mars 2023: sakspapirene publiseres på nettsiden. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i alle spørsmål det skal tas stilling til.

22.april kl 1200: Den digitale avstemningen åpner på nettsiden. Medlemmene må logge seg inn på nettsiden for å avgi stemme. Alle oppfordres derfor til, i god tid før 22.april, å kontrollere at de er i stand til å logge seg inn. Innlogging krever at man har en aktiv brukerkonto, samt at man husker sitt eget brukernavn og passord.

Webmaster Mark Ratcliff står klar til å assistere de som måtte trenge hjelp.

27. april kl 1200: Avstemningen avsluttes.

11. mai: Styret publiserer avstemningsresultatene i en årsmøterapport.
Rapporten publiseres her på nettsiden.

Link til sakspapirene finner du her. (Rev 2: oppdatert Oslo senter, rev 1: inkludert blanserapport))
Resultat fra årsmøtet 2022 finner du her (bak påloggingsmur)

Hvis du har behov for et leseprogram til pdf, finner du Adobe Acrobat Reader her.