Onsdag 30.03. besøkte vi Vognalliansen i Tistedal utenfor Halden. Vognalliansen ble stiftet våren 2015 og den har nå 15 medlemmer fra Halden og omegn. Foreningen har lokaler i deler av de gamle bygningene etter Haldens Bomuldspinderi & Væveri ”Spinneriet” i Tistedal.Vognalliansen har ca 30 veteranbiler i lokalene, 20 av disse er registrerte og kjørbare og de fleste av bilene er fra før 1930. Haldens Bomuldspinderi & Væveri har sine aner tilbake til 1815 da Mads Wiel startet sin Bomuldsfabrique med spinnemaskiner drevet av vannkraft. Dette var 40 år før Akerselva fikk sine fabrikker. Haldens Bomuldsspinderi & Væveri gikk konkurs i 1971.  Bygningen Vognalliansen Halden har lokaler i er fra 1907.

En hyggelig sammenkomst hvor det ble orientert om Vognalliansen og bilene. En hyggelig og fin kveld som samlet 30 personer. Til tross for fortsatt kjølig vær møtte en del av medlemmene med sine kjære MGer

{tab=Tab  1}

20160330 182602

{tab=Tab 2}

20160330 200954L

{tab=Tab 3}

20160330 201024L

{tab=Tab 4}

20160330 201423L

{tab=Tab  5}

20160330 203442L