Mandag 4 november ble det avholdt medlemsmøte i Bergen Senter, som vanlig i Bergen Tekniske Museum. 13 personer var til stede, inklusive medlem nr 1, Halvor Asland, som igjen var på besøk i Bergen. Vi synes det er svært hyggelig å få gjester på denne måten og oppfordrer andre til å gjøre det samme som Halvor. Hvis dere er i Bergen på en møtedag, så stikk innom på medlemsmøtet og slå av en prat.

Blant flere viktige saker som ble diskutert, var planene om klubbhus i Arna Industrihus i Ytre Arna.

(Teksten fortsetter under bildet)

89 1553550128 xl

Klubblokaler

Peter Skarsjø orienterte om hvor langt vi har kommet. Senteret har gjennomført forhandlinger med utleier Arna Industrihus og akseptert et konkret tilbud. Vi har dermed gode forhåpninger om å kunne ta i bruk et lokale på ca 550 kvm som fast og eget møtelokale, 2 verkstedsplasser og lagerplass til om lag 25 biler. Innflyttingsdato er usikker, men vi antar det blir i mai 2014.

Som en følge av dette må vi etablere Bergen Senter som en forening og registrere foreningen i Brønnøysundregisteret. Medlemsmøtet 6 desember blir formelt sett stiftelsesmøtet for denne foreningen og vi vil sende ut utkast til vedtekter til alle medlemmene i senteret 2 uker før denne dato. Vedtektene skal ta utgangspunkt i klubbens vedtekter, men også ta høyde for lokal forankring og drift av klubbhus.

Ledergruppe

Senterleder var ikke selv til stede på dette møtet, men han hadde på forhånd distribuert en liste med folk han ønsket i en ledergruppe i senteret. Listen ble godkjent ved akklamasjon. Følgende verv og arbeidsoppgaver er dermed fordelt på senterets medlemmer: 

  • Torbjørn Strandborg, Senterleder
  • Truls Sundt, Kasserer
  • Peter Skarsjø, Leder klubbhuskomite
  • Raymond Lauritsen, Klubbhuskomite, ”Verksmester”, innhyrer av bilplasser og turassistent til Bente
  • Atle Grimstad, ”Verksmester 2”
  • Mark Ratcliff, ”Arkitekt”      
  • Bente Finnestad, ”Aktivitetsleder” – Turer.

Eventuelle endringer og etablering av et formelt styre vil bli tatt opp på stiftelsesmøtet 6 desember.

Årsavslutning

Vi kom aldri så langt at det ble valgt eller utpekt en festkomite til årsavslutningen på neste møte. Det betyr at senterlederen etablerer dette i etterkant. Samtlige medlemmer bes derfor holde seg i nærheten av en telefon - omtrent sånn politikere gjør ved regjeringsskifte. Dere vil vel ikke gå glipp av telefonen fra Statsministeren når hun (eller hos oss, han) ringer.