IMG 0757

Medlemsmøtet ble gjennomført som annonsert om kvelden mandag 7 oktober i lokalene til Bergens Tekniske Museum. 11 medlemmer var til stede, inklusive Halvor Asland som var på besøk i Bergen. Som vanlig ble det servert kaffe og småkaker. Vi fungerer ikke optimalt uten tilgang på sukker og koffein.

Hovedtemaet var planene for klubbhus. Det har vært en viss utvikling siden siste møte. Et lokale i Kverneviken i Åsane har blitt inspisert, vurdert og funnet ikke passende for klubbens behov. For tiden er det Ytre Arna som synes mest lovende.

Etter litt plunder med internett-forbindelsen ble tre ulike alternativer omsider presentert og gjennomgått på medlemsmøtet. Det ble utnevnt en klubbhus-komite som vil stå for forhandlinger med utleier og utarbeiding av prospekt. Komiteen består av Mark Ratcliff, Raymond Lauritsen og Peter Skarsjø.

Når alle betingelser er avklart, spesielt de økonomiske, vil det gå ut innbydelse til bindende påmelding. De som melder sin interesse tidlig vil ha forrang når leieavtalene skal inngås. Hittil har det blitt innmeldt interesse for til sammen 15 leieplasser, så det minker allerede på tilgjengelig plass. Oppfordringen til alle som ikke allerede står på listen er klar: hvis du vil ha plass til bilen din i klubbens lokaler fra neste år, meld din interesse nå. Det vil gi deg den fordelen du trenger ved den bindende påmeldingen, og det vil gi komiteen mer ro i sjelen når leiekontrakten eventuelt skal undertegnes. 

Kvelden ble avsluttet med høstens gjenganger - loddsalg til verktøykofferten. Også denne gang var interessen blant loddkjøperne stor.