Det var ordinært månedlig medlemsmøte for Bergen Senter i lokalene til BTM mandag 3 februar. 11 medlemmer var til stede. Vi var for anledningen sviktet av Halvor Asland, som ikke var på besøk i Bergen denne mandagen.

 Første og viktigste sak på dagsorden var fastlegging av vårens og sommerens program. Bente og Raymond hadde med seg et utkast til terminliste med forslag til turprogram i kjøresesongen. Forslagene ble diskutert og avnikket etter hvert og programmet er nå publisert på klubbens aktivitetskalender.

Vi snakket også om mulighetene for å skreddersy utseendet på senterbloggen til Bergen på klubbens nettside. Peter vil arrangere en "fotoseanse" etter at kjøresesongen er i gang. Hensikten er å bytte ut bilrekken i banneret på toppen av senterbloggen. Vi trenger derfor et utvalg av ulike bilmodeller som brukes i senteret, til en samling der vi tar bilder under like lysforhold fra passende vinkel. Aktuelle modeller blir dermed: MGA, MGB GT, MG 1300 og MGF. Hvis noen har kjennskap til t-serie eller førkrigsmodeller som er i bruk eller eie i senteret tar vi gjerne mot forslag.

Peter informerte deretter om status i klubbhus-saken. På grunn av uventet lavt antall påmeldte er det ikke økonomisk gjennomførbart å gå videre med det annonserte prosjektet. Det ble bare "solgt" 9 plasser at de 24 vi hadde tilgjengelige. De som hadde innbetalt første terminbeløp har nå fått dette tilbakeført sine respektive konti. Arna Industrihus er informert om at vi likevel ikke er aktuelle som leietakere av det aktuelle lokalet. Det later heller ikke til at AI har mindre lokaler som passer bedre til vårt behov. Dette betyr at vi akkurat nå ikke har noen konkrete prosjekter i sikte.

Vi er likevel på skarp utkikk etter andre objekter. DENNE SAKEN ER IKKE DØD. En uformell runde rundt bordet avdekket et par uprøvde muligheter. Blant annet vil Truls kontakte eierne av den gamle Pedek-fabrikken på Hop.