Agder på tur

Vi er et senter under Norsk MG klubb, og består av medlemmer i klubben som er bosatt i Aust og Vest Agder, i dag ca 30 stykker. Aktiviteten i senteret avhenger imidlertid av initiativ og interesse fra medlemmene. Det stort sett en "hard kjerne" på 7 til 10 personer som møter på 80 – 90 % av aktivitetene. Vi har de siste årene utarbeidet en terminliste over planlagte turer og møter - som i år også er med i MG kalenderen! Vi har ikke noe fast møtelokale, men møtested er oppført i terminlisten (Se link!). Vi har stort sett et par møter i løpet av vinteren før vi starter sesongen etter påske, med vårmønstring i regi av AMK, i slutten av april. Vi har videre hatt et verkstedmøte i mai hvor det er anledning å få bilen opp på bukk og få teknisk bistand til reparasjoner og evt. utbedringer. Vi legger for det meste opp til dagsturer på søndager eller andre helligdager i løpet av sesongen (mai – juni og august – oktober). Vi har de siste årene også hatt en til to turer med overnatting, både innenlands og utenlands. Foruten turer og aktiviteter som er planlagt i terminlisten foretar vi også turer etter innfallsmetoden – når været tillater det, og lysten på å lufte luggen er tilstede.

SENTERLEDELSE 2018
• Jan Vidar Ødegaard, senterleder
• Jan Morten Ødegaard, nestleder
• Are Wang, teknisk delegert
• Bjørn Erik Johannessen, material- og regaliaforvalter
• Erik Bogaard, tur- og arrangementsansvarlig

Du kan ta kontakt med oss på nmgkagder@nmgk.no