IMG 2297 ny

Vestfold senter har medlemmer fra hele vårt lille fylke og en del MG-eiere bosatt i Telemark. I sommerhalvåret arrangerer vi turer og treff, deltar på MG-klubbens arrangementer, er med på arrangementer i regi av veteranvognklubbene i Vestfold og mange medlemmer er på tur i Norge og utlandet - alene eller i flokk. 

Fra oktober til april har vi innemøter med sosialt samvær, foredrag, visning av foto og filmer fra turer og treff, vinlotteri m.m. Vanligvis møtes vi første onsdagen i måneden på Stokke Bygdetun. Vi ønsker nye medlemmer og co-driverne spesielt velkommen.

 

IMG 3193 styret Vestfold 2019

Styret i Vestfold senter 2019 valgt på senterets Årsmøte 6.2.2019.

Fra venstre: Armand Fjeld, Geir Sætevik, senterleder Finn Gunnar Bruun, Beiron Larsson, Hans Petter Øverby og Ki Sagen

 

SENTERLEDER: KASSERER:  SEKRETÆT STYREMEDLEM: STYREMEDLEM:
Finn Gunnar Bruun Armand Fjeld Tim Mørck mobil: Geir Sætevik Hans Petter Øverby
mobil: 907 37 892 mobil: 950 39 167 mobil: 934 16 102
mobil: 482 62 463 mobil: 911 40 785

 

 e-post: nmgkvestfold@nmgk.no

IMG 0963 SDC10994 SDC10996