infomidtnorge

Vi er det nordligste senteret i NMGK med hovedtyngden av medlemmene i Sør og Nord Trøndelag men det er også medlemmer fra Vestlandet og Nord Norge som er tilknyttet oss. I vinterhalvåret satser vi på å ha temakvelder hver tredje tirsdag i måneden. Tema er som regel noe som er relatert mot bil som er vår hobby. Sommerhalvåret brukes til felles kjøreturer, utstillinger og rebusløp. Disse aktiviteter gjennomfører vi så ofte som mulig. Vi er pr. dato 50 medlemmer og vi har plass til mange flere. Senteret har ikke egne lokaler men har som mål og få det en gang i tiden.

Senterets styre består av:SAM 0174 Senterleder: Petter Nessimo

Nestleder: Per Morten Stuberg

Kasserer: Trygve Sandberg

Sekretær:  Gunnar Utvik

Turansvarlig: Odd Arne Hiller

Valgkomite: styret med innspill fra medlemmene.

 

 

 

 

Senterleder har følgende mobil nr. og mail adresse:
Mobil: +47 928 98 041
E-mail:            nmgkmidtnorge@nmgk.no
 
pa Norsk Radiomuseum