nordhordland

Velkommen til Bergen Senter av Norsk MG-klubb.

 

Bergen logo4 128Vår profil:
Vi er en del av Norsk MG Klubb. Aktiviteten i klubben bestemmes av medlemmene. Med aktive medlemmer blir det en aktiv klubb. Norsk MG Klubb og Bergen Senter drives utelukkendet av engasjerte medlemmer. Vår drivkraft er gleden i samværet med andre mennesker som har felles interesse for klassiske engelske biler.

Målsetting:
Målet med Bergen Senter er å skape et aktivt lokalt og regionalt forum for alle som eier, eller har interesse for biler av merket MG. Selv om hovedaktiviteten foregår i Bergen, vil vi gjerne at medlemmer fra hele fylket skal føle seg hjemme i klubben.


Utenom kjøresesongen avholder vi medlemsmøter for sosiale og faglige aktiviteter i klubbhuset vårt i Ytre Arna.

I tillegg til de ordinære medlemsmøtene (første onsdag i hver måned) holder vi åpent hus tirsdag formiddag og onsdag ettermiddag/kveld. Hovedaktiviteten på åpent hus er småprat og sladder, men det er alltid noen som benytter tiden til faktisk arbeid på bil.

I vår- og sommersesongen har vi jevnlige turer i distriktet rundt Bergen. Vi har også en lengre overnattingstur i slutten av august. Denne kalles hos oss "Sogneturen" etter rutevalget de første årene, men i de senere årene har vi vært både i Hardanger og i Sunnhordland på "Sogneturen" vår.

En av målsetningene våre er å knytte kontakter mellom medlemmene slik at de kan hjelpe hverandre med service, vedlikehold og andre tekniske utfordringer. Vi vil i størst mulig grad samle kunnskap og kompetanse om bilene våre, og gjøre denne tilgjengelig for resten av medlemmene.

Trikkekafeen


Senterstyrets sammensetning er slik:

Senterleder: Peter Skarsjø
Sekretær: Jan Erik Wangen
Kasserer: Truls Sundt∙

Du kan kontakte oss på nmgkbergen&nmgk.no