bilde.png

Norsk MG Klubb er en sosial medlemsklubb og interesseorganisasjon for folk som eier, eller har interesse for bilmerket MG. Vi er tilsluttet MG Car Club i Storbritannia som et nasjonalt senter for Norge. Klubben har ca 900 medlemmer, spredt over hele landet.

Klubbens offisielle kontaktinformasjon finner du her.

 


 

Lokalsentrene

Nesten all aktivitet i klubben skjer i regi av et av klubbens lokale sentre. Det er for tiden aktivitet i disse 11 sentrene:

 

 

bilde_copy.png

Siden aktiviteten både planlegges og gjennomføres lokalt er det ganske store forskjeller i både type og omfang på denne aktiviteten. Felles for de fleste er likevel at det arrangeres turer og utflukter i den varme delen av året. Mange steder samles man dessuten regelmessig også i den delen av året hvor bilene gjerne står trygt parkert i garasjen. Flere lokalsentre har egne klubblokaler, og andre leier eller låner lokaler fra andre klubber og organisasjoner i området.

Klubbens høyeste organ er årsmøtet, som avholdes hver vår i april/mai. Her velges klubbens leder og styret som står for den daglige driften. I tillegg til styret, har klubben en rekke frivillige som påtar seg verv og oppgaver for felleskapet. Eksempler på slike oppgaver er registerførere (som vedlikeholder klubbens bilregistre).


Medlemsbladet

Klubben utgir medlemsbladet MG-magasinet som utkommer 4 ganger i året. Bladet har bl.a. tekniske artikler om bilene, rapporterer fra aktiviteten i lokalsentrene, bilrelaterte artikler om treff, turer og utstillinger i inn- og utland,

intervju med medlemme, historikk om klubb og biler m.m. Medlemsbladet har som mål å være et blad til glede og nytte for medlemmene - et magasin som leses og tas vare på. MG-Magasinets mediaplan finner du her . Prøve på  MG-Magasnet finner du her  


Medlemskap

Medlemskap i klubben koster for tiden kr 550,- pr år.  Melder du deg inn etter 1. september gjelder betalingen også for neste kalenderår.Hvis du vil melde deg inn i klubben bør du først registrere en brukerkonto her på nettsidene. Deretter vil du finne innmeldingsskjema i hovedmenyen, under "Kontakt".