drammenburud1

Buskerud senter av Norsk MG Klubb har ca 140 medlemmer spredt over et stort område. Senteret har lokaler på Motorhistorisk senter på Burud der vi disponerer kontor, lager, møterom og har tilgang på verksted. I vinterhalvåret har vi medlemsmøter den andre onsdagen i hver måned og om sommeren er aktiviteten rettet inn mot turer både i inn og utland. Senteret samarbeider med Motorhistorisk klubb i Drammen om arrangementer knyttet til Burud og ellers deltar senteret i fellesaktiviteter både innen og utenfor klubben.

 

 

 Buskerud senter har et styre med følgende sammensetning:
Leder: Per Brinchmann-Hansen
Styremedlem: Per Roger Nielsen
Kasserer: Grethe Marshall
Sekretær: Liv Gulbrandsen

Brakkekomite: Alf Roar Holden, Leif Storm-Olsen.
Program-komite: Arne Klepp, Tom Gulbrandsen, Geir Enersen, Øivind Westby.
Tur-komite: Steinar Bråten, Øivind Westby, Jan Henrik Bjørhall.
Senterleder har følgende telefon og mailadresse:
nmgkbuskerud@nmgk.no
995 68 454

drammenburud2