Advarsel

Dette er en gammel artikkel med informasjon som er i ferd med å utløpe.

Vi er i ferd med å utarbeide en ny informasjonsside om nytt klubbhus fra 1. oktober 2022
Dersom du er interessert i plass i det nye klubbhuset, kontakt Senterleder Bergen Senter.

Oversikt

Bergen Senter disponerer eget klubbhus med følgende tjenester:

  • Parkerings- og lagringsplass for inntil 11 biler.
  • En verkstedplass med løftebukk
  • Møtelokale og salong

Vi har helårs parkeringsplasser eller vinterlagring i klubbhuset i den grad det er ledig plass. Venteliste benyttes ved behov. Aktive medlemmer i Norsk MG Klubb prioriteres.

Medlemmer i Norsk MG Klubb kan leie verkstedplass i klubbhuset. Bruk av løftebukken forutsetter at man har fått formell instruksjon i bruk og deretter godkjent av senterets ledelse.

Parkert 500

Plassering

Klubbhuset ligger i Arna Næringspark i Ytre Arna.

 

Arne Fabrikker ble etablert i 1846 og besto ved nedleggelsen i 1998 av to store fabrikkanlegg bygget på 1930-tallet. Bomullsvarefabrikken nederst ved sjøen og ullvarefabrikken lenger oppe langs Blindheimselven. Arna Næringspark omfatter det nedre anlegget som altså var Bomullsvarefabrikken.  

 

640px Arna Næringspark

 

Påmelding

Plassene i klubbhuset vil normalt være fulltegnet. Når noe blir ledig har vi det travelt med å fylle plassen (vår egen husleie løper uavhengig av hvor mange parkeringsplasser vi har fylt). Det er derfor fornuftig å skrive seg på venteliste, dersom du har behov for et sted å sette bilen. Hvis ikke kan du risikere at plassen går rett foran nesen på deg.

Ta kontakt med senterleder Peter Skarsjø for informasjon eller oppføring på venteliste.

AK30 500

Forsikring

Lokalene er forsikret av huseieren. Denne forsikringen gjelder imidlertid ikke for gjenstander eller biler som befinner seg i lokalene. Bergen Senter og klubbhuset forutsetter derfor eierne holder kjøretøy som parkeres i klubbhuset forsikret, og kan ikke akseptere ansvar for andelshavernes gjenstander eller parkerte kjøretøy ved tyveri, uhell eller ødeleggende hendelser som f.eks brann.

Verkstedet

Klubbhuset inneholder også en verkstedplass. Alle medlemmer i Bergen Senter har rett til å leie plass på verkstedet. Leie av verkstedplass koster kr 75,- pr time, eller kr 250,- for en hel dag. Reservasjon av verkstedplasser skjer ved å sende en epost til webmaster (at) nmgk.no. Godkjente reservasjoner kunngjøres på verkstedkalenderen på dette nettstedet.

Du trenger ikke reservere plass for å benytte verkstedet. Prisen er den samme, uansett om du reserverer eller ikke. Hvis du ikke reserverer plass må du naturligvis flytte deg, dersom det dukker opp noen andre som har reservert.

A paa bukk 500