En gammel drøm

Helt siden det nåværende Bergen Senter ble opprettet i 2001, har de aktive medlemmene stadig snakket om klubbhuset - det vi ikke hadde, men gjerne skulle hatt. Derfor har vi flere ganger gjort forsøk på å realisere denne drømmen. Første gang var like etter opprettelsen av senteret, da vi fikk fatt i et lokale på Damsgård. Dessverre sprakk boblen ganske fort. Huset ble solgt til nye eiere, og vi var ikke med i de nye eiernes planer.

Så gikk årene, uten at vi klarte å skaffe et nytt sted å være. Høsten 2013 så det ut til at vi skulle finne en løsning i Arna Industrihus i Ytre Arna, men det viste seg at lokalene var for store og dermed for kostbare for oss. Inntil nå. Igjen er det Ytre Arna som er stedet, men denne gang i Arna Næringspark helt nede ved sjøen.

Arna Næringspark

Arne Fabrikker ble etablert i 1846 og besto ved nedleggelsen i 1998 av to store fabrikkanlegg. Bomullsvarefabrikken nederst ved sjøen og ullvarefabrikken lenger oppe langs Blindheimselven. Arna Næringspark omfatter det nedre anlegget som altså var Bomullsvarefabrikken.  

Vi er i disse dager i ferd med å inngå en avtale om leie av et lokale på ca 240 kvm i den flotte gamle fabrikkbygningen. Hensikten er å skaffe medlemmene et fast klubbhus med møtelokale og verksted. Samtidig inviterer vi altså medlemmene til å "kjøpe" andeler i prosjektet. 

Andelshavere vil ha rett til å parkere 1 bil (av "MG-størrelse") i parkeringshallen som er en del av klubbhuset. Det er også mulig å tegne seg for flere andeler, for dermed å kunne parkere flere biler.

640px Arna Næringspark

Betingelser

Bergen Senter leier det aktuelle klubblokalet fra Arna Næringspark AS gjennom en langsiktig leiekontrakt med huseieren. Kontrakten inngås i første omgang for en periode på 5 år, med en avtalt husleie. (Husleien som Bergen Senter betaler er gjenstand for indeksregulering knyttet til konsumprisindeksen som publiseres årlig av Statistisk Sentralbyrå.)

Andelshaverne i klubbhuset må innbetale et andelsbeløp på kr 3500,- per andel (altså per parkeringsrett). Andeler kan omsettes, men slik omsetting skal godkjennes av senterstyret. Verdien ved eventuell innløsning eller anvendelse av forkjøpsrett vil være kr 3500,-. Hensikten med andelsbeløpet er hovedsakelig for at vi skal kunne innbetale et depositum til huseier tilsvarende 3 måneders husleie.

Andelshaverne vil være ansvarlig for en månedlig husleie kr 1000,- som løper hele året. Dette beløpet kan reguleres tilsvarende de reguleringer huseieren gjennomfører overfor klubbhuset. 

Prosjektet har plass til, og er avhengige av, 9 andelshavere med fast bilplass. I tillegg har vi tenkt å tilby vinterlagring til ytterligere 2 biler. Prisen per måned blir den samme, men betaling skjer bare i de 6 månedene utenfor sesongen (oktober-mars). Biler på vinterlagring blir stuet slik at de ikke uten videre kan påregne å flytte dem i lagerperioden.

I tillegg til de økonomiske forpliktelsene vil senteret forvente at både andelshaverne (og senterets medlemmer for øvrig) deltar i en del dugnadsarbeid, spesielt ved etableringen. Når dette skrives forventes overtakelse 1 juli 2015. Vi regner derfor med at juli blir en travel tid med mye dugnadsarbeid.

Forsikring

Lokalene er forsikret av huseieren. Denne forsikringen gjelder imidlertid ikke for gjenstander eller biler som befinner seg i lokalene. Bergen Senter og klubbhuset forutsetter derfor at andelshaverne holder kjøretøy som parkeres i klubbhuset forsikret, og kan ikke akseptere ansvar for andelshavernes gjenstander eller parkerte kjøretøy ved tyveri, uhell eller ødeleggende hendelser som f.eks brann.

Dersom verktøy og verkstedutstyr ikke dekkes av utleiers forsikring vil Bergen Senter inngå egen avtale om dette.

{mosmap width='500'|height='300'|lat='60.460836'|lon='5.438142'|zoom='13'|mapType='Map'|text='<h1><img src="http://www.nmgk.no/images/klubblogos/logo4_bergen_64.png" alt="Logo Bergen">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Norsk MG Klubb</h1>Norsk MG Klubb, Ytre Arna<br />Ivar Aasgaards vei 1<br />5265 Ytre Arna'|tooltip='Norsk MG Klubb Bergen Senter'|marker='1'|align='center'} 

Fremleie

Andelshaverne har ikke anledning til fremleie av sin parkeringsrett, med mindre styret har gitt skriftlig godkjenning i hvert enkelt tilfelle. Eventuell godkjenning kan når som helst trekkes tilbake.

Oppsigelse

Andelshavers oppsigelsestid er 3 måneder regnet fra første månedsskifte etter at Bergen Senter har mottatt oppsigelsen. Salg av andel kan skje uten oppsigelsestid, men må godkjennes av senterets styre. Senterets medlemmer har forkjøpsrett ved slik omsetning.

Bergen Senter kan si opp leieforholdet ved mer enn 2 måneders uteblivelse av husleie eller ved gjentatte tilfeller av forsinket husleiebetaling.

Senteret kan si opp leieforholdet med øyeblikkelig virkning ved alvorlige brudd på klubbhusets ordens- og sikkehetsbestemmelser. Ved andre brudd på disse bestemmelsene kan senteret ilegge andre sanksjoner, f.eks permanent eller tidsbegrenset tilbakekallelse av rett til bruk av verkstedet.

Påmelding

ANP1 640px  
Slik så det ut på visning 26 mai 2015.
Disse må vike plass for NMGK.
 

Akkurat nå har vi en parkeringsplass og en vinterplass ledig. Dersom du ønsker plass til bilen i klubbhuset, ta kontakt med senterleder Peter Skarsjø.

Ikke bli sittende på gjerdet hvis du er interessert. Før du vet ordet av det er prosjektet fulltegnet. Når det skjer vil vi etablere en venteliste, slik at man får tildelt plass i tur og orden når noe blir ledig.

 

Presiseringer

Klubbhuset inneholder også et møtelokale og en verkstedplass. Alle medlemmer i Bergen Senter har rett til å leie plass på verkstedet, på lik linje med andelshaverne. Reservasjon av verkstedplasser kunngjøres på verkstedkalenderen på dette nettstedet.

AK30 500

 

Om dette dokumentet:

Her presenterer vi det som til enhver tid er vår beste informasjon om prosjektet og planene. Det er altså foreløpig informasjon og ikke bindende for klubben eller senteret.