Velkommen til NMGK Nettside

Dette er nettsiden til Norsk MG Klubb - en sosial medlemsklubb og interesseorganisasjon for folk som eier, eller har interesse for klassiske biler av merket MG. Vi er tilsluttet MG Car Club i Storbritannia som et nasjonalt senter for Norge.

Siden er avhengig av inspill fra medlemmene. Send artikkelforslag, nyheter, teknisk tips, interessant weblinker osv. til webmaster(a)nmgk.no.

Årsmøtelokalene blir stående tomme i år også

Styret i NMGK innkaller, i henhold til vedtektenes §6, til digitalt årsmøte. Møtet gjennomføres digitalt, ved at alle saksopplysninger publiseres på nettsiden.


Medlemmene oppfordres til å benytte sin stemmerett i klubben. Stemme avgis her på nettsiden i perioden fra 22 april 2023 kl. 1200 til 27 april 2023 kl 1200. For å avgi stemme MÅ du være registrert med brukerkonto her på nettsiden. Sørg for å registrere deg i god tid, slik at du er sikker på å få avgitt din stemme.

Alle medlemmer skal også ha fått innkallingen i epost. Dersom du IKKE har fått innkallingen på epost kan det være fordi vi ikke har riktig epostadresse registrert på deg. Du kan korrigere dette ved å sende en melding til matrikkel@nmgk.no

 

Her er tidslinjen som leder frem til årsmøtet, slik den fremkommer av vedtektene:

 Dato  Hendelse  Vedtekter:
 2023-03-02 Innkalling publiseres  - 8 uker
 2023-03-16 Frist for innlevering av saker  -6 uker
 2023-03-30 Fullstendige sakspapirer publiseres  -4 uker
 2023-04-22 Stemmegivning åpnes kl 1200  
 2023-04-27 Stemmegivning lukkes kl 1200 0

 


 NB!
Lenke til offisiell innkalling finner du øverst i denne artikkelen.