• Senternytt
  • Bergen senter

Bergen: Medlemsmøte februar 2015

Nettside230Årets andre medlemsmøte ble gjennomført i BTM mandag 2 februar. Denne gangen var vi 12 medlemmer til stede for hyggelig samvær og MG-prat.

Truls og Peter tok på seg skolemesterminen og viste frem en del sider på klubbens nettside. Senterets skinnende nye video-prosjektør gir oss muligheter til å bruke bilder og sider fra nettet på en enkel og grei måte under møtene.

Les mer …

Bergen: Monthly meet - Feb 2015

Nettside230The second monthly meet of 2015 took place in Bergen Technical Museum on Monday 2 February. This time 12 members showed up for coffee, cookies and MG smalltalk.

Truls and Peter, for the occation wearing their most sinister school master faces, gave a lecture on the not so obvious parts of the club website. The Centre's bright and shiny new video projector enables us to include YouTube videos and the club website in the meeting programme.

Les mer …

Bergen: Garasjekveld 1- 2015

IMG 0431Den første organiserte garasjekveld i Bergen Senter er nå historie. En liten, men ivrig gruppe herrer med ambisjoner om å bli bedre hobbymekkere hadde møtt frem i Hønsehuset i Olsvik. Hensikten er først og fremst å ha det gøy og å lære noe nyttig. Hvordan kan vi lære dette bedre enn gjennom å overhale en motor? En MGB-motor til og med?

Etter 55 dager med regn og mildvær i Bergen kom mandagen med klarvær og kulde. Det var derfor kaldt i Hønsehuset denne mandagskvelden. Alle unntatt senterlederen hadde imidlertid vett på å kle seg etter forholdene.

 

Les mer …

Bergen: Garage Night 1-2015

IMG 0431The first organised Garage Night in Bergen Centre has now been entered into history. A small but eager group of gentlemen with ambitions to become better hobby mechanics showed up in Atle's and Eyolf's hobby garage, usually referred to as the Chicken Shed due to it's past being just that, when there were still some remaining elements of agriculture in the Bergen region. The purpose of these nights is primarily to have fun, but we willl not object if there are learning points to be had. And, how can we learn better than by rebuilding an engine? Even an MGB engine? 

After 55 days of rain and mild temperatures, Monday arrived with clear skies and freezing temperatures. Hence, it was cold in the Chicken Shed this Monday night. Luckily, with the sad exception of the Centre Leader, all participants had sufficient brains to dress according to conditions.

 

Les mer …

Bergen: Julemøte / medlemsmøte

IMG 0827 320px
20 deltakere hadde funnet veien til Bergens Tekniske Museum da Bergen Senter avholdt sitt tradisjonelle julemøte mandag 5 januar 2015. Menyen var den, for senteret, tradisjonelle julepizzaen - denne gang fra Dolly Dimple.  I tillegg ble det servert edle dråper i form av ulike former for kornbasert gjæret drikke. Engelske flekkhøns var naturligvis tilgjengelig - med passende åttekantet etikett og en rik historie som for alltid vil assosieres med bilmerket "vårt". Nytt av året var mindre kjente, men akk så passende, ølslag som: "Piston Head" fra Sverige og "Old Engine Oil" fra Skottland.

 

Les mer …

Bergen: Årsmøte 2014

arsmote2014 bergen smlBergen senter avholdt årsmøte i Bergens Tekniske Museum. Senterleder Torbjørn Strandborg hadde bedt om avløsning, så det var nødvendig å velge ny leder.

Vi ser at senterets vedtekter nok er i overkant formelle når det gjelder hva et årsmøte skal inneholde. Det var fort gjort å gjennomgå poster for regnskap og budsjett. Det er beskjedne beløp vi snakker om i et senter som vårt. 

 

Les mer …

Bergen: Monthly meet - January

IMG 0827 320px
20 members came to Bergen Tchnical Museum when Bergen Centre had the traditional Chistmas Gathering on Monday 5 January. The menu was the same as every year - the traditional Christmas Pizza. Who says we aren't sophisticated people from good homes?  With the pizza, we had precious drops from several brands of fermented grain-based drink. English spotted chicken were in abundance - with octagonal labels and a rich history forever linked to "our" brand of cars. We also tried out less famous, but very appropriately named, "Piston Head" from Sweden and "Old Engine Oil" from Scotland. 

Les mer …

Bergen: General Assembly 2014

arsmote2014 bergen smlThe Bergen Centre most formal event, the General Assembly, in the usual venue at the Bergen Technical Museum, on Monday 1 December 2014. Our Centre Chairman had asked to be relieved early from the chair, and an extra point had therefore been added to the standard agenda.

We realise that the statutes may we a tad too formal for a centre of our size. Standard issues like accounts and budget were briefly mentioned and ticked off. Let's face it, our financial activity doesn't generate a particularly large numer of entries in the books. 

 

Les mer …

Real time web analytics, Heat map tracking