• Innkalling til Årsmøte i Norsk MG Klubb 2021

Innkalling til Årsmøte i Norsk MG Klubb 2021

logo2010 450I samsvar med vedtektenes §6 innkaller styret klubbens medlemmer til Årsmøte i Norsk MG Klubb fra 3. mai 2021 kl. 12:00 til 10. mai 2021 kl. 12:00

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med Korona-viruset er det heller ikke i år mulig å gjennomføre årsmøtet slik vi pleier. Styret har derfor valgt å avholde Årsmøtet digitalt i stedet for å utsette det på ubestemt tid.

Ved å strekke det digitale Årsmøtet ut over flere dager blir det mulig for de fleste å ta del i det digitale Årsmøtet på klubbens hjemmeside www.nmgk.no . Du må logge deg inn med brukernavn og passord på hjemmesiden samt ha betalt kontingenten for 2021 for å kunne delta.

Årsmøtets viktigste funksjoner ivaretas ved at medlemmene på denne måten får anledning til å stemme over innsendte forslag, godkjennelser og valg.

Dagsorden er ifølge vedtektenes §6 følgende:

1. Registrering av stemmeberettigede medlemmer

2. Valg av dirigent

3. Valg av referent

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

5. Valg av min. 2 personer til tellekorps

6. Godkjenning av innkalling

7. Godkjenning av dagsorden

8.1 Protokoll/Referat fra årsmøte 2020

8.2 Protokoll/Referat fra årsmøte sentrene

9. Styrets og Sentrenes beretning for 2020

10. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for siste periode

11. Innkomne forslag og saker

12. Budsjett for kommende periode og fastsettelse av kontingent for påfølgende år.

13.. Valg

13.1 Valg av styre

13.2 Valg av revisor

13.3 Valg av medlem til valgkomiteen

Av tekniske årsaker vil punktene 1 til og med 7 utgå på det digitale Årsmøtet.

Husk :

Saker til Årsmøtet må sendes styret innen 21. mars 2021

Alle sakspapirer inkl. budsjett blir presentert 6.april 2021

Styret i NMGK

Real time web analytics, Heat map tracking