Årsmøtet i NMGK Buskerud senter 2020

Hei folkens,

Årsmøtet i NMGK Buskerud senter ble avviklet som planlagt.
Senterleder rapporterte om siste års aktiviteter, foreløpig regnskap ble fremlagt, og valg ble avholdt.
Det var 21 fremmøtte, og alle oppførte seg.
Ny senterleder ble: Per Brinchmann-Hansen, og øvrige medlemmer i styret for 2020 er Per Roger Nielsen, Liv Gulbrandsen og Grethe Marshall (kasserer).
Jeg ønsker de lykke til i arbeidet.smøtet ga tilslutning til at Styret gjerne må bruke andre dager enn onsdag for kveldsturer i 2020.
Dette vil gi oss muligheter for å bruke onsdager til treff på Burud, samt at medlemmer som er opptatt i andre klubber på onsdag, derved kan delta mer på våre aktiviteter.

Jeg takker alle for entusiastisk deltagelse i året som gikk, og for mange hyggelige hilsninger.
Ønsker alle en God Jul, og ser frem til å dele mange aktiviteter med dere i det nye MG-året!

 

Med hilsen
Øivind Westby
Ex-Senterleder Buskerud


Real time web analytics, Heat map tracking