Regler for bruk av NMGK Forum

Hvorfor må vi ha regler?

Et forum er en offentlig møteplass, hvor flere, noen ganger mange, mennesker møtes til utveksling av informasjon eller meninger. Det er viktig for klubben å legge til rette for at forumet fungerer best mulig. Hensikten med reglene er å sørge for at brukerne forstår hvordan de best kan dra nytte av forumet, hvor grensen for ytringer går, og hvordan forumet kan bli mest mulig effektivt som informasjonsformidler.

Reglene er også viktige for klubbens tillitsmenn og administrasjon, slik at alle vet hvordan de skal reagere på feilaktig eller på annen måte utilbørlig bruk av forumet.

Takt og tone

Norsk MG Klubb driver dette forumet innenfor rammen av lovens bestemmelser. Ytringsfriheten er viktig for oss, men dette er en frihet med en del viktige begrensninger. Normale grenser i forhold til ærekrenkelser og stigmatiserende uttalelser vil bli opprettholdt av klubbens driftsansvarlige for forumet. Vi vil være spesielt på vakt overfor diskriminerende og nedsettende uttalelser overfor grupper, enten det dreier seg om kjønn, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller politisk tilknytning. Innlegg som ikke overholder dette blir slettet uten forutgående varsel. Alvorlige eller gjentatte overtredelser kan medføre utestengning fra forumet.

For øvrig forholder vi oss til "alminnelig folkeskikk". Det er OK å fremme kritikk, både av websidenes driftsansvarlige, styret, lederen eller enkeltpersoner for øvrig. Slik kritikk skal imidlertid være konstruktiv og høflig i formen.  Trakassering vil ikke bli tolerert og håndtert på samme måte som beskrevet i avsnittet ovenfor.

Relevans

Forumet kan bli en viktig kunnskapskilde for klubbens medlemmer og andre forumbrukere. Informasjon som postes i en tråd ligger der og er tilgjengelig for andre som står overfor tilsvarende problemstillinger senere. Hvis slik informasjon skal kunne gjenfinnes senere kreves det en god porsjon disiplin hos brukerne. Ikke før en teknisk diskusjon i et ikke-teknisk forum. Den vakre naturen du så på den siste bilturen behøver ikke deles i et teknisk forum. Kort sagt - hold dere til tema, eller start en ny tråd i riktig forum.

Når det er sagt - klubben ønsker ikke at brukerne skal hakke på hverandre for å poste meldinger i feil forum eller feil tråd. Det er moderatorens jobb. Hvis du absolutt må kommentere feilposteringer, send en epost til moderator og la ham følge opp. Og, hvis moderator ikke er enig: Synd. Moderator bestemmer og du må bare akseptere det.

Unndragelse av moderering

Bevisst feilposting til ikke modererte kategorier aksepteres ikke. Slike meldinger vil bli slettet omgående. Slik oppførsel vil medføre utestenging fra forumet.

Kryssposting

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å poste samme melding i flere fora eller kategorier. Hvis det er spesielle grunner til at dette bør tillates i akkurat ditt tilfelle, ta kontakt med webmaster eller en moderator på forumet. Ikke avtalt kryssposting vil medføre at meldingene slettes.

Real time web analytics, Heat map tracking