NMGK Buskerud Senter Årsmelding 2017

Buskerud senter har også i 2017 hatt et år med stor aktivitet, og mange høydepunkt. Største arrangement i klubbens regi var Sesongstart på Lampeland Hotel i januar og ikke minst Krotur til Danmark i juli.
Totalt har vi gjennomført 20 aktiviteter, hvorav 6 medlemsmøter vinter/ høst, vi har arrangert 10 turer i kjøresesongen, en fellestur med Follo senter og hatt god deltakelse i NMGRally og NMGTreff. I tillegg var vi vertskap for Årsmøtet i NMGK, med påfølgende sosialt samvær på kvelden.

På inne-møtene har det vært totalt 118 fremmøtte, et snitt på ca. 20 personer pr. møte, en liten tilbakegang fra fjoråret.
Sommeren 2017 bød på noe mer krevende vær for kjøring med åpen bil. Ikke alle planlagte turer bød på flott vær, men kun en tur ble avlyst. Det ble gjennomført 10 kvelds- og dagsturer. Totalt har 144 biler stilt til start. Et snitt på 15 biler er vi veldig fornøyde med.

Årets ‘’sesongstart’’ ble lagt til første helgen i januar, hvor vi samlet hele 46 personer på Lampeland Hotell for en hyggelig weekend. God stemning. Helgens mest spennende kjøretur var kanefart.

I møtene, som vi holder i leide lokaler hos Norsk Motorhistorisk Senter (se MHKD.no ) på Burud, har vi hatt billedvisning fra Lampeland og årets øvrige turer, og ett møte med foredrag på tema ‘Fra barnevogn til Veteranvogn’ med Kjell Wardenær.

Våre kveldsturer går gjerne i området rundt Drammen, mens våre dagsturer også kan strekke seg til både Vestfold, Østfold og Oppland fylker, hvilket gir oss kjøreopplevelser langs fjord, innland og åser og fjell. En variasjon som gjerne kan følge kalender.
De siste årene har vi også hatt en felles tur med Follo Senter, siste nå var samling i Drøbak og tur til Solli Bruk. Veldig hyggelig bekjentskap.

Buskerud Senter var godt representert i klubbens MG Rally og MG Treff også siste år.

Årets Krotur til Tylstrup Kro, med 41 biler totalt, hvorav 24 fra Buskerud, ble igjen en sosial happening som mange vil huske lenge. Turene til Klitmøller og Skagen ble svært hyggelige og minnerike. Klubbens høyst private schnaps, smaksblandet og fremstilt av Viskum Schnaps, ble presentert og distribuert til deltakerne.

Under opptak til Norge Rundt på NRK profilerte vi MG-klubben med hele 21 biler, og intervju av både Anne-Marie Jonassen og Liv Gulbrandsen ble vist på riksdekkende TV. Veldig flott!

I MG-magasinet har Buskerud senter fått mye spalteplass ut over vanlig senterstoff. Vi har sett omtale av MG-entusiast Arne Klepp og i Lady’s corner med Liv Gulbransen og Lisbeth Horgen. Likeså har medlemmer på utenlandsturer hatt fine innlegg i magasinet. Dette er stoff vi liker å lese.

Økonomien er god, takket være medlemmer som støtter sterkt opp rundt vårt vinlotteri i møtene, og relativt lave møtekostnader.
Våre co-drivere, som stort sett er kvinner, er aktive i miljøet, mest på det sosiale plan. Dette fører til at vi alltid har noe godt til kaffen, i møtene og i år også på flere turer.

I løpet av året har vi fått 8 nye medlemmer, men også 4 personer er utmeldt i perioden.

En stor takk til alle som bidrar til et godt og aktivt miljø. En særlig takk til fotografene Harald O. Ødegaard og Per Brinchmann-Hansen, for mye god dokumentasjon.

Styret i senteret har jobbet bra sammen om oppgavene i året som har gått.

12. desember 2017
Øivind Westby – Senterleder

Buskerud senter avholdt sitt årsmøte 13. desember 2017.
Årsmelding for 2017 og regnskap pr. dags dato ble presentert, og vedtatt av årsmøtet.
Senterleder og kasserer ble begge gjenvalgt for en ny periode.
Vi takker for tilliten, og vil forsøke å videreføre arbeidet i klubbens meget positive miljø.
15.desember 2017
Øivind Westby-Senterleder

Real time web analytics, Heat map tracking