Buskerud . Medlemsmøter i mars og april

Våre avtalte møter er avholdt med bra deltagelse, henholdsvis 19 og 23 deltakere.

Temaene har vært forberedelser til det kommende årsmøte, og gjennomgang av årsmøtedokumentene.

Den forestående kjøresesongen står nå sentralt i praten, og ikke minst var det spesielt fokus på hvordan våre juvéler skal kunne skinne best mulig når vi nå skal ut å vise oss frem. Interessant innføring og repetisjon på stell av lakk engasjerte mange. Takk til Christian som på strak arm tok oss igjennom de forskjellige elementene i prosessen.

Det vises tydelig at våren er her. Det er stor aktivitet, med mye mennesker fra mange klubber på vårt felles møtested hos Motorhistorisk Forening på Burud. Et fantastisk treffsted, som stadig utvikles. Stor takk til alle ILDSJELER.

Vi ønsker alle en Hyggelig Kjøresesong.

Øivind Westby

Leder Buskerud Senter

Real time web analytics, Heat map tracking