Årsmøte 2015 for Norsk MG Klubb Midtnorge senter


Godkjenning av innkalling: Godkjent.
Valg av ordstyrer: Per Johan Krogdahl.


Fra styret:
Per Johan viste bilder og fortalte fra de arrangement som klubben
hadde vært med på i løpet av 2015. Eneste kommentar er at Bilpanorama som TVK
arrangerte på Byåsen v.g skole ikke var med. Her stilte Odd Knutsen ut sin MG TD, Odd Hiller
sin MGB og Kjell Ivar Haltvik med MGA. Året var dessverre preget av lite oppmøte og dårlig
vær, så det er litt å hente her til neste sesong. Vi håper på bedre sesong i 2016 og litt bedre
kjørevær.


Regnskap: Trygve Sandberg viste frem regnskap for klubben og det ble godkjent.


Valg: Leder: Per Johan Krogdahl var på valg. Ny leder: Petter Nessimo.
Nestleder: Petter Nessimo var på valg. Ny Nestleder: Per Morten Stuberg.
Sekretær: Kjell Ivar Haltvik var på valg. Ny sekretær: Gunnar Utvik.
Turansvarlig: Bernt Lothe Andersen var på valg: Ny turleder: Odd Hiller.
Årsmøtet ble enige om å velge leder for et år nå.


Innkomne saker:


Ingen innkomne saker.


Eventuelt:
Ingen saker, men Per Johan informerte om de nye regalia koffertene som er kjøpt inn og skal sendes ut til senterlederne. Her har de klart å senke prisene i forhold til de som var før. Det er også nye regalier. Alle med samme oppdaterte logo som Norsk MG Klubb har. De er fine og rimelige. Koffertene er tenkt å være med på møter og turer slik at det er mulig å handle.


Terminliste:
Terminliste for 2016 ble diskutert og en del arrangement er satt opp.


Turtips:
Forslag om tur til Hitra. Hvis det er noen medlemmer som ikke var på årsmøtet som sitter på turforslag, så er det bare å ta kontakt med det nye styret. Møtet ble avsluttet med Pizza og brus samt kaffe.


Til stede: Gunnar Utvik, Trygve Sandberg, Per Johan Krogdahl, Knut B. Rognes, Einar
Grimstad, Per Morten Stuberg, Åge Krogstad, Bernt Lothe Andersen, Petter Nessimo, Kjell
Ivar Haltvik og Odd Hiller.


Det gamle styret ønsker det nye styret velkommen og en god periode.


Kjell Ivar Haltvik

Real time web analytics, Heat map tracking