Årsberetning for Nmgk Rogaland 2015

 

 


Årsmøtet ble avholdt i vårt nye lokale i Lunden. Årsberetningen ble lest opp. Vi kan se tilbake på et vellykket år, med 10 innemøter, 7 turkjøringer, en  hovedtur til Danmark og i høst , en Ryfylke tur hvor vi møtte Bergen senter . Så har vi hatt dugnadsarbeid og flytting til det nye senteret vårt .
I 2016  vil vi fortsette med tirsdagstreff , fra  kl 12 til 15 , for å fikse på bilene og kaffi drøs.  Istedenfor å bestemme visse dager til kveldskjøreturer, velger vi å se været an . Vi kaller det høytrykksturer, og da kan det bli både  korte og lengre turer, i solskinn .  Hovedturen blir igjen til Danmark og området nord for Kjøbenhavn . En dansk Mg forening har tatt kontakt med oss. De tilbyr detaljert kjørerute og samling hos dem i deres senter og museum i Nærum . Dette setter vi stor pris på ! Med på turen blir Nmgk Bergen. Fra Kjøbenhavn drar vi til Nmgk  rallyet i Hafjell. Og så blir det en skikkelig langtur over fjellet til Vestlandet. Etter sommeren planlegges en overnattingstur , sørover, i slutten av august .
Angående Mg garasjen og bil parkering .
Vi prøver altså det å bygge opp et verksted , slik at medlemmene kan få assistanse , så langt  verktøy, evner og erfaring kan strekke . For å være støttemedlem i garasjen er  det satt en sum på kr 250 i året .  Det er plass til 4 biler i vinteropplag .  Men, vi har nylig fått kontakt med utleier av et stort fabrikklokale . Bygget er isolert, men ikke oppvarmet . Det har store kjøreporter .  Kostnad for å stå parkert her på årsbasis er rimelig og , sett opp mot andre tilbud , ganske fordelaktig . Ta kontakt med Erling for nærmere detaljer .
Punkt 2 på agendaen var gjennomgang av regnskap .  Det ble godkjent uten merknader.
Valg av styret ble , litt proforma , må det innrømmes . Ingen gjorde formann Erling Vølstad rangen stridig . Likeså nestleder Kåre Fossum , som nestleder og kasserer . De ble enstemmig valgt for 2 nye år.   La det så være sagt at vi ser gjerne at flere Nmgk medlemmer i Rogaland ,  kommer
aktivt med i forenings aktiviteter .
Punkt 3 for kvelden var invielsesfest  . Det ble servert fin middag med vår Mg vin , fest taler og god stemning .
Leif Smedvig , sekretær .

FullSizeRender

Real time web analytics, Heat map tracking