Historien bak Norsk MG Klubb

Her er historien bak Norsk MG Klubb

I september 1970 ble Norsk MG Register stiftet.
Det var trønderen Bård Nielsen og John Erik Skjefstad fra Oslo som møtte
hverandre for første gang i Grefsenveien i Oslo. Møtet ble så hyggelig at de to herrer bestemte seg for denne dagen skulle være stiftelsesdag for Norsk MG Register. Den nøyaktige dato i september er det ingen som husker eksakt, men hva gjør vel det ? Det ble arrangert stevner, avholdt møter og man førte register over bilene. Den gang

mgregisterlogo 4862
Det ble også laget vognmerke


var det bilen som var medlem og ikke eieren. Dessuten var det et register bare
for biler eldre enn 1955. Grunnen til det var at man ville forsøke å ta vare på
flest mulig av de eldste MG'ene. I begynnelsen på 70-tallet var både MGA og MGB
moderne biler og trengte ikke så mye oppmerksomhet.

I 1979 ble klubben omorganisert og fikk navnet Norsk MG Klubb. Den er et senter under MG Car Club i England. Det ble skrevet statutter som anga at eier av alle MG'er kunne være medlem, og at alle med interesse for merket MG kunne bli medlem, selv om de ikke var eier av en MG. Norsk MG Klubb har som formål å fremme interessen for, samt bevare biler av merket MG, arrangere turer og sammenkomster med foredrag, videofremvisning og sosialt samvær, og ikke minst skape et miljø for teknisk samarbeide mellom medlemmene.

I januar 2012 hadde klubben 887 medlemmer fra Farsund i sør til Hammerfest i nord. Det er en økning på mer enn 500 medlemmer siden 1998.

For å gi medlemmer anledning til å komme sammen lokalt, har Norsk MG Klubb opprettet sentre der det er geografisk hensiktsmessig. Pr. januar 2012 har klubben aktive sentre i Agder, Bergen, Drammen, Follo, Midt-Norge, Molde, Oslo, Rogaland, Vestfold, Østfold og Øvre Østlandet. Klubben og sentrenes aktiviteter er selvfølgelig fokusert til våre biler, og interessen smitter som regel over på resten av familien og blir til en felles hobby. Derfor tar mange av våre aktiviteter sikte på å aktivisere hele familien. For eieren er det prat og diskusjoner med likesinnede om tekniske spørsmål, pleie av bilen, kjøring og historikk, som teller aller mest.

En stor del av klubben og medlemmenes aktiviteter er forbundet med restaurering og vedlikehold av bilene.

Som medlem nyter man godt av andre medlemmers erfaring og kunnskaper på disse områdene, og det er mye
MG-ekspertise blant medlemmene rundt om i landet. Klubben har opprettet registre for de forskjellige modellene, slik at du lett kan komme i kontakt med eiere av samme type bil som du selv har. Noe som kan være til god hjelp når problemer oppstår.

For den øvrige familie kan det være konkurranser og sosialt samvær. På denne måte blir et klubbarrangement en utbytterik opplevelse for alle. Et medlemskap er ofte starten på vennskap og en ny dimensjon på en spennende hobby.

Norsk MG Klubb's medlemsblad, MG-magasinet blir sendt til alle registrerte medlemmer. MG-magasinet er sammen med våre nettsider klubbens viktigste kontakt med medlemmene. I bladet kan du finne reiseskildringer fra inn- og utland, lokale artikler og tekniske opplysninger, kjøp og salg av biler og deler. Klubben utgir også en matrikkel som viser hvem som eier hvilken bil i klubben. Denne er virkelig morsom å ha med seg når du er ute og kjører og treffer likesinnede.

KEEP DRIVING MG

Real time web analytics, Heat map tracking