• Senterblogg
  • Bergen: Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Bergen: Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk MG Klubb, Bergen Senter

Med hjemmel i senterets vedtekter §12 kaller styret i NMGK Bergen Senter inn til ekstraordinært årsmøte i Bergens Tekniske Museum, onsdag 3 juni 2015 kl 1900. Fullstendig saksliste sendes ut så snart vi har den klar, senest 1 uke før møtet, iht vedtektenes § 8.

Link til vedtektene finnes her: http://www.nmgk.no/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=1215&lang=nb

 

Grunnen til at vi må avholde årsmøte er å finne i det som skjer med klubbhuset. For å skrive kontrakt må vi være registrert i foretaksregisteret. Det er elementer i vedtektene våre som hindrer slik registrering, og vi trenger derfor å justere disse. Ifølge vedtektene er de som betaler husleien vår, og mottar bilplass, å regne som andelshavere, noe som gjør foretaket vårt til et andelslag. Det bør det ikke være, og vedtektene tilfredsstiller heller ikke formalkravene til et andelslag.

Styret foreslår derfor å endre vedtektene slik at vi kan fortsette å være en forening. Det fordrer at vi ikke beskriver dette med andeler i vedtektene, men i stedet håndterer forholdet mellom senteret og "andelshaverne" i en kontrakt mellom dem og senteret.

Sakslisten vil inneholde utkast til nye vedtekter, som vi deretter forhåpentligvis vedtar på det ekstraordinære årsmøtet. Siden dette er en vedtektsendring vil et gyldig vedtak kreve 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

For de som ikke har anledning til å stille på årsmøtet, men gjerne vil ha et ord med i laget likevel, vil det bli anledning til å avgi elektronisk forhåndsstemme på klubbens nettsider.

Real time web analytics, Heat map tracking