Bergen: Garasjekveld 3-2015

Garasjekveld3  

Så var nok en garasjekveld historie. Ny rekord i Hønsehuset med 12 staute karer til stede. Med en samling mikrometere utlånt fra klubbens orakel, H. Asland, samt utskrifter fra MGB Workshop Manual, var vi klare til å stille presise diagnoser om den reelle tilstanden på stemplerm sylindere og andre viktige deler i motorens indre. Trodde vi.

 

Siden vi nå har nøyaktige (?) måleresultater å vise til gjengis de her for å inspirere hjelpsomme lesere til å bistå med skarpsindige tolkninger.

Stempler uten målbar ovalitet. Diameter 80.23 mm. Spesifikasjon for sylinderdiameter er oppgitt til 80.266 mm. Vi fikk ikke en absoluttmåling av sylinderdiameter. Målingene nedenfor er relative ut fra en kalibrering til null ved første måling. Tabellen sier derfor ikke i seg sev noe om hvorvidt sylindrene er boret. Vi kan likevel slå fast, basert på målt stempeldiameter og fravær av merking på stemplene at motoren ikke er tidligere boret.

 

Sylindere - relative målinger
Syl # 1 2 3 4
Topp ov. krave, Tvers  0  0  0  +1
Topp u. krave, Tvers  -5  -4  -3  -3
Midt, Tvers  -1 -1  -1 
Bunn, Tvers  0 0 +1  +1 
Topp ov. krave, Langs +2  +2  -1  +1 
Topp u. krave, Langs  0 -3  +2  -1 
Midt, Langs  +2 +2  +2  +2 
Bunn, Langs +1  +2  +2  +3 

 

 

Veivaksel rammelagre - absolutte målinger

Lager #

1

2

3

4

5

Max Ø

54,06

54,06

54,06

54,06

54,06

Min Ø

54,06

54,05

54,06

54,03

54,06

 

Spesifikasjonene på rammelagrene er 54.01 - 54.02 mm. Vi kan derfor slå fast av vi har en kalibreringsfeil på mikrometeret. På grunn av de meget konstante måleresultatene kan vi likevel slå fast at disse lagrene ikke er urovekkende slitt.

 

Veivaksel rådelagre - absolutte målinger
Syl # 1 2 3 4
Max Ø 47,62 47,61 47,65 47,65
Min Ø 47,60 47,53 47,57 47,56

 

Spesifikasjonen på rådelagrene er 47,658 - 47,661 mm. De fleste målingene er større enn maksverdi - en umulighet. Vi kan derfor konstatere nok en kalibreringsfeil. Forskjellen på min og max varierer fra 2 (syl 1) til 9 (syl 4) hundredels millimeter. Vi trenger hjelp til å vurdere om dette er urovekkende eller ikke. Jeg ser heller ikke bort fra at vi må ta hele denne målingen på nytt.

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking