IMG 2895 230pxOnsdag 7/1 hadde Oslo senter besøk av de 2 grunnleggerne av Norsk MG Register: Baard Nielsen og John Erik Skjefstad. De 2 Æresmedlemmene var invitert for å fortelle om opprettelsen av NMGK i 1970 og de første årene deretter.


Baard og John Erik fortalte om hvordan de klarte å komme i kontakt med andre MG-eiere, om hvordan NMGR ble en avdeling under MGCC, om samlinger og treff samt om deltagelse på MGCC stevner i England. På den tiden var det bilen som var «medlem» i Registeret og totalt var i overkant av 40 MG'er identifisert. I tillegg til de 2 var ytterligere en av de tidlige entusiastene tilstede; Tore Lie som på bildet under mottar en utmerkelse fra en noe yngre Baard.

En stor takk til Baard og John Erik som gav oss yngre medlemmer litt innsikt i gamle dagers MG-historie!!

IMG 2894 350px

 

IMG 2895 350px