Bergen: Årsmøte 2014

arsmote2014 bergen smlBergen senter avholdt årsmøte i Bergens Tekniske Museum. Senterleder Torbjørn Strandborg hadde bedt om avløsning, så det var nødvendig å velge ny leder.

Vi ser at senterets vedtekter nok er i overkant formelle når det gjelder hva et årsmøte skal inneholde. Det var fort gjort å gjennomgå poster for regnskap og budsjett. Det er beskjedne beløp vi snakker om i et senter som vårt. 

 

Program for neste år ble diskutert i vesentlig større dybde. Det ble besluttet å prøve ut en ordning med garasjekvelder i tillegg til de ordinære medlemsmøtene. Mens vi lodder stemningen starter vi opp med garasjekvelder midtveis mellom medlemsmøtene, altså 3. mandag i hver måned.

Foreløpige fastpunkter for programmet i kjøresesongen 2015 vil være en helgetur (3 dager) og en lengre dagstur. Vi har som målsetting å presentere detaljert program for disse to turene i løpet av februar. Vi legger opp til rebusløp også i 2015. I tillegg vil vi invitere til noen kortere dagsturer når værmeldingene gir grunn til optimisme.

Peter Skarsjø ble valgt til ny senterleder for en periode på 1 år. Den korte tiden skyldes at Torbjørn har bedt om avløsning etter 1 år (leder velges i oddetallsår). Senterets kasserer Truls Sundt var også på valg. Han hadde sagt seg villig til gjenvalg uten motkandidat. I befippelsen ble denne posten ikke engang nevnt på årsmøtet, men vi antar at Truls sitter trygt i kassererstolen likevel. Eventuelle protester og motkandidater mottas på neste møte, 5 januar. 

 

Real time web analytics, Heat map tracking