Årsmøte Drammen senter

 

Referat

MuseumburudDet ble avholdt årsmøte på Burud for Drammen senter onsdag 13.11. 2013. 20 medlemmer møtte og hovedtema var å få på plass et utvidet styre med definerte arbeidsoppgaver. Løsningen man kom fram til fikk full tilslutning fra de fremmøtte.

Steinar Braaten hadde lagt fram et forslag om å endre navnet fra Drammen senter til Buskerud senter. Dette ble godkjent uten innvendinger og vil bli lagt frem for styret i NMGK for godkenning. Arbeidet starter nå med å planlegge neste års terminliste og igangsette arbeidsgruppene med definerte oppgaver.

 

Real time web analytics, Heat map tracking