Årsmøtet 2012 i Norsk MG Klubb Midtnorge Senter

                Første styremøte.

Styremøte-nr-1-2013L

 

 Årsmøtet ble holdt på Glava på Stjørdal 15.01.2012.

Senterleder Per Johan Krogdal var møte leder.

Leder hadde en gjennomgang av Norsk MG Klubb Midtnorge Senter sine aktiviteter og en oppsummering av 2012.

Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent.

Sak 2: Regnskap for 2012. Kasserer Odd Vaagan gikk igjennom regnskap for 2012.
Regnskapet godkjent.

Sak 3: Valg og omstrukturering av styret.
Styret i 2012 besto av følgende:

Leder: Per Johan Krogdal Ikke på valg
Kasserer: Odd Vaagan På valg
Sekretær: Trygve Sandberg På valg
Varamedlem: Bernt Lothe Andersen På valg
Varamedlem: Mats Torfjäll På valg
Valgkomite: Per Morten Stuberg Går ut
Turkomite: Steven Ford På valg
Turkomite: Knut B Rognes På valg

Det var forslag om å redusere antall varamenn og at styret selv skal fungere som valgkomite. I utgangspunktet skal alle medlemmer til styret velges for 2 år ad gangen, men for å slippe at hele styret byttes samtidig er det enkelte som er valgt for 1 år denne gang. Dette for at vi skal komme inn i rett gjenge.

Det var et innkommet forslag til nytt styre:
Leder: Per Johan Krogdal 1 år igjen
Nestleder: Petter Nessimo 2 år
Kasserer: Trygve Sandberg 2 år
Kasserer / web ansvarlig: Kjell Ivar Haltvik 1 år
Turansvarlig: Bernt Lothe Andersen 1 år

Det var ingen innvendinger mot det forslaget som var kommet inn og valget ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Eventuelt:
Utarbeide terminliste for 2013.
Terminliste for 2013 utarbeidet og godkjent.

Det ble også diskutert andre turtips og arrangement der vi kan være med på.
Årsmøtet for 2012 ble avsluttet med servering av Pizza.

Årsmøtet hevet.

Det møtte 13 medlemmer på årsmøtet.
De deltagende var:
Per Johan Krogdal, Mats Torfjäll, Iver Bjartan, Odd Vaagan, Petter Nessimo, Per Molde, Anthony Welland, Rune Stokke, Trygve Sandberg, Kjell Ivar Haltvik, Per Morten Stuberg, Bernt Lothe Andersen, Knut Rognes,

 

Real time web analytics, Heat map tracking