Info Bergen senter

 nordhordland

Velkommen til Bergen Senter av Norsk MG-klubb.

 

Bergen logo4 128Vår profil:
Vi er en del av Norsk MG Klubb. Aktiviteten i klubben bestemmes av medlemmene. Med aktive medlemmer blir det en aktiv klubb. Vi ønsker ikke å "tvinge" noen til å bidra, men uten slike bidrag blir det heller ingen god klubb. Klubben drives helt og holdent av engasjerte medlemmer - det er altså ingen som tjener noe som helst på dette, utover gleden i samværet med andre mennesker som har felles interesse for klassiske engelske biler.

Målsetting:
Målet med Bergen Senter er å skape et aktivt lokalt og regionalt forum for alle som eier, eller har interesse for biler av merket MG. Selv om hovedaktiviteten foregår i Bergen, vil vi gjerne at medlemmer fra hele fylket skal føle seg hjemme i klubben.

TrikkekafeenUtenom kjøresesongen avholder vi medlemsmøter for sosiale og faglige aktiviteter i klubbhuset vårt i Ytre Arna. 

I tillegg til de ordinære medlemsmøtene treffes vi også på månedlige garasjekvelder. Hovedaktiviteten på disse kveldene er for tiden overhaling av en B-serie MG-motor. Følg med i aktivitetskalenderen for detaljer om de enkelte aktivitetene våre.

I vår- og sommersesongen har vi jevnlige turer i distriktet rundt Bergen. Vi har også en lengre overnattingstur i august. Denne kalles hos oss "Sogneturen" etter rutevalget de første årene, men i de senere årene har vi vært både i Hardanger og i Sunnhordland på "Sogneturen" vår. 

En av målsetningene våre er å knytte kontakter mellom medlemmene slik at de kan hjelpe hverandre med service, vedlikehold og andre tekniske utfordringer. Vi vil i størst mulig grad samle kunnskap og kompetanse om bilene våre, og gjøre denne tilgjengelig for resten av medlemmene.

Du kan kontakte oss på nmgkbergen&nmgk.no