Andre funksjonærer og tillitsvalgte i Norsk MG Klubb

Truls Sundt
Stilling:
Webmaster
Adresse:
Bendixens vei 63
Bergen
5067
Send en e-post
(valgfritt)
Diverse informasjon:

Truls har, og har hatt, en rekke funksjoner og tillitsverv for klubben, både sentralt og lokalt i Bergen senter. Han er med god margin det styremedlemmet med lengst funksjonstid i styret.

Truls er klubbens trofaste webmaster, en jobb han har hatt i en årrekke. Han er dessuten matrikkelfører og følger opp nye medlemmer, utmeldinger, adresseforandringer, hvem som betaler og ikke betaler kontingenten.

Han er registerfører for klubbens største bilregister, MGB og MGC. Dette inneholder over 900 biler og er så ajour som det overhodet er mulig å holde et register. Som Webmaster hjelper han også de andre registerførerne med ajourhold av online-registeret.

Det var Truls som tok initiativet til å etablere Bergen senter i år 2000. Han var senterleder i de første årene og sørget for at det fikk ordentlig fotfeste før han overlot styringen til andre. Han har likevel fortsatt i styre og stell av senteret og er fremdeles senterets kasserer.

Truls er en av klubbens tekniske eksperter. Han er bilmann av fag, med utdannelse fra bilfagskolen i Bergen. Han var i en årrekke selger for Brødrene Wigand, BMC-importør og senere forhandler, i Bergen, og har derfor kunnskap og erfaring fra bilenes ordinære driftstid. Truls er LMK besiktigelsesmann på Vestlandet.

Han er aktiv på klubbens forumsider og bidrar der med kunnskap, innsikt og erfaring. Det er naturligvis MGB som er hans hovedfelt, men han bidrar også med generell teknisk kompetanse i de andre modellforaene.

Truls er rett og slett en unik ressurs for klubben.

Real time web analytics, Heat map tracking