Nyheter

  Dette er en sammensetning av lokale nyheter fra sentrene og artikler som angår klubben som helhet. Det er utformet som en blogg, med de nyeste artiklene først. Dersom du er på jakt etter lokalnyheter fra et spesielt senter, finner du disse lettere ved å velge det aktuelle senteret i menyen ovenfor (under menypunktet "Senternytt").

  Første fellestur 2021

  Årets første fellestur Søndag 18 April.

  7 kaleDSCF2628 002sjebiler stilte til start denne Søndagen fra Shell stasjonen på Bryne i et flott vårvær,og det er ingen hemmelighet at de fleste var røde. Unge Arnøy med sin co-driver ledet ann utover Jæderen i fint tempo hvor håret (for de som har det) fikk luftet seg helt til Brusand.

  Les mer …

  LMK-Nytt 02-21

  Historiske kjøretøy – fra hobby til kultur.


  LMKI forrige nyhetsbrev omtalte vi en rekke av de utfordringene bilismen ser ut til å stå overfor i tiden fremover. Det synes å være en bred politisk enighet om at bruken av diesel- og bensinbiler skal kraftig reduseres og på sikt fases helt ut. Dette fremkommer i nye nasjonal transportplan og siste klimamelding. LMK har i vinter deltatt i flere møter med sentrale politikere og departementer, og det fremstår som om tiltakene ikke nødvendigvis er tiltenkt rettet mot den nasjonale kulturarven vi forvalter – veterankjøretøyene. Nærmest samtlige politiske aktører ser verdien og ikke minst gleden av veterankjøretøyer langs veien. Det er derfor av den aller største nødvendighet at disse ikke havner i kategorien eldre brukskjøretøy og blir tatt med i dette dragsuget. Veterankjøretøyenes posisjon under fjorårets 17. mai-feiring, har vist hvilken glede og betydning historiske kjøretøy har i Norge. Flere steder i Norge har lokale myndigheter allerede tatt til orde for en liknende markering også i år hvor nettopp veterankjøretøyene gis en fremtredende posisjon. Det er vel akkurat det vi ønsker; å kunne dele vår glede med andre og vise frem våre kjøretøyer i sitt rette element – på veien!

  Les mer …

  MG MAGASIN NR.1-2021

  2021 1

  I midten av mars mottar alle medlemmene konvolutt med medlemsbladet, giro for medlemskontingent 2021 og innkalling til det digitale Årsmøte i mai. Denne gangen får også familemedlemmene bladet! KOS DERE - VÅREN ER HER!

  • Lederartikkel av Ola Thygesen • Oversikt over styret og kontaktpersoner i NMGK • Redaktørespalten: "Mot lysere tider…" • "MG-entusiasten" er denne gang fra Tjøme • MGen i mitt liv, en anglofils bekjennelser • MG ZS EV - suksess i Norge! • Biler som hobby siden 1974 • MG EHS - Plug-in Hybrid - NÅ i Norge • Er grønt grønt? Og, hva er British Racing Green (BRG)? • Teknikk & Råd & Tips & Erfaringer: Østfold senters “Reisekoffert” - Låsebolt på MGF/TF - Service-intervaller - Utbedring av bremserør i MGF - Elektronisk fordeler på 123 - Plugger • MG-camping i Norge? • Ladies Corner kommer fra Gjøvik • Hva skjer i sentrene? • Nytt fra LMK • LMK & AMCAR & NMGK • Nytt fra Styret i Norsk MG Klubb • Baneløp for veteranbiler på Varna • MG - elsket også av kjendisene • Oversikt over senterledere, kontaktpersoner og kontaktpersoner for registerne • Vi ønsker 23 nye medlemmer velkommen i Norsk MG Klubb! • Vervekampanje • Våre samarbeidspartnere og annonsører • MG Midget 60 år

  Ny MG ladbar hybrid

  Etter den store suksessen med MG ZS EV, som hittil i år er Norges åttende mest solgte bilmodell, har MG nå bestemt seg for å lansere en modell til på det norske markedet. MG EHS er en ladbar hybrid, en biltype som står for omkring 30 % av salget på det norske markedet akkurat nå. Introduksjonen skal skje torsdag 10. desember, vi er spente på pris og spesifikasjoner!

  MG EHS plug in hybrid 2021 front
  MG EHS plug in hybrid 2021 rear 1
  Du kan lesemer om den her

  Nytt fra LMK 01/21

  LMK

  Mørke skyer på himmelen for bilismen?

  2021 fikk en brå start for alle med interesse for kjøretøy drevet frem av fossilt drivstoff. Norge har sluttet seg til internasjonale avtaler og konvensjoner om dramatiske klimakutt, og bilismen blir således hardt rammet. Om el-bilen er en del av den naturlige evolusjonen eller regelrett fremprovosert signalpolitikk, er det for tidlig å si noe om. Fremtiden vil vise om el-bilen er et faktisk fremskritt, eller om den havner på teknologiens skraphaug i likhet med VHS-spilleren? Derimot er det et faktum at noen fremover må ta regningen for avgiftslettelser og fritak, som tidligere har vært betalt av alle som benytter norsk veinett. Spørsmålet blir om el-bil-politikken er bærekraftig også ut i fra et miljø- og sirkulærøkonomisk perspektiv, når nesten nye el-biler vrakes med tilsynelatende minimale feil og skader. Årsaken skyldes i stor grad at avgiftsfritakene ikke er knyttet til deler og verkstedkostnader, noe som skaper et stort misforhold mellom nypris og kostnad ved skade/reparasjon. Oppgjørspraksis hos forsikringsselskapene tilsier automatisk vraking av nyere biler når reparasjonskostnaden overskrider en viss andel av nybilprisen.

  Les mer …

  MG MAGASIN NR. 4-2020

  2020 3

  Av innholdet nevner vi:
  • Lederartikkel av Ola Thygesen • Oversikt over styret og kontaktpersoner i NMGK • Redaktørespalten av Sigurd Sandtveit: "Jul i garasjen?" • MG- entusiasten er denne gang fra Oslo/Son • På Coronatur i gamlelandet • 120.000 km i MGB - kan en bil ha sjel? • Ny i MG-klubben er denne gang fra Sandnes • Medlemskap i Norsk MG Klubb.... Et debattinnlegg • MG annonser • Vestfold senter på MG-tur i Telemark • Ladies Corner er denne gang fra Oslo • Hva skjer i sentrene? • LMK-AMCAR og NMGK forener kreftene • Nytt fra Styret i Norsk MG Klubb • Glimt fra 2012 "Nuffield Challenge Trophy" • MG-stevnet på Bessnes 1975 • Oversikt senterledere, kontaktpersoner, registerne i NMGK • Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Norsk MG Klubb! • Vervekampanje - Lyst til å bli med i "verveteamet"? • Bruk våre samarbeidspartnere • Din codriver fortjener vel et familiemedlemskap? • "Vi tenner våre lykter når det mørkner" - God Jul og Godt nytt MG-år •

  Du kan lese det her

  Real time web analytics, Heat map tracking