De tre store, nasjonale arrangementene i klubben er Norsk MG Rally i juni, og MGA-dagen og Norsk MG Treff i august. I tillegg arrangerer de lokale sentrene mye spennende i løpet av et typisk år i klubben. Disse aktivitetene er naturligvis åpne for alle klubbens medlemmer.

Sogneturen med Bergen senter.

Sent i august eller tidlig i september pleier Bergen senter å invitere til en week-end tur med to overnattinger.

Engelsk bildag med Vestfold senter.

Danmarkstur med Rogaland senter

I tillegg arrangerer enkelte medlemmer turer i privat regi, med deltakelse etter invitasjon. Mange ganger går det greit å skaffe seg en invitasjon, ganske enkelt gjennom en samtale med arrangøren.

Til sammen blir dette en imponerende samling aktivitet som foregår med og rundt bilene, som tross alt er det sentrale i en klubb som vår.